5 kwietnia 2018

Regulamin konkursu wiosennego 1. Konkurs jest organizowany przez blog Moje Dwujęzyczne Dziecko.
 2. Nagrodami w konkursie są trzy ufundowane przez organizatora książki pt. “Polly and Holly. Hello Everyone!”, "Polly and Holly. A New Colourful Friend" i "Polly and Holly. A Funny Family", autorstwa Pauliny Brożek, Iwony Grabowskiej i Eweliny Śliwy, wydawnictwa Bliżej Przedszkola.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy zaproponować pod postem konkursowym na Facebooku jakimi sposobami utrwalacie z przedszkolakami nowo poznane słownictwo z języka angielskiego. 
 4. Jeden uczestnik może zostawić jeden komentarz.
 5. Nagrodzona zostanie jedna osoba, której odpowiedź w ocenie autorki bloga Moje Dwujęzyczne Dziecko jest najciekawsza.
 6. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzcy na terenie Polski na koszt organizatora konkursu i w sposób wybrany przez niego.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 8. Udział w konkursie mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnych na profilu Facebookowym w celu wyłonienia zwycięzcy, nawiązania z nim kontaktu oraz dostarczenia nagrody. Administratorem danych osobowych jest autorka bloga Moje Dwujęzyczne Dziecko – Kornelia Minkina. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych zebranych przez organizatora konkursu.
 10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska zwycięzcy na profilu Moje Dwujęzyczne Dziecko na Facebooku:  https://www.facebook.com/mojedwujezycznedziecko/
 11. W przypadku braku kontaktu zwrotnego ze strony zwycięzcy w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia ogłoszenia wyników, zastrzegam sobie prawo do wyłonienia innego zwycięzcy.
 12. Konkurs trwa od momentu publikacji posta na fanpage facebookowym Moje Dwujęzyczne Dziecko od 05.04.2018 roku do 09.04.2018 do godziny 23:59 czasu polskiego.
 13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu w ciągu 5 dni od jego zakończenia.
 14. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu i zamieszczenie tekstów na fanpage’u Moje Dwujęzyczne Dziecko https://www.facebook.com/mojedwujezycznedziecko/ wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Moje Dwujęzyczne Dziecko zdjęć i tekstów zgłoszonych w ten sposób do konkursu we wszelkich działaniach marketingowych, reklamowych i sprzedażowych przez autorkę bloga Moje Dwujęzyczne Dziecko, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Moje Dwujęzyczne Dziecko utworów zależnych, powstałych w wyniku aranżacji lub przeróbek tych zdjęć i tekstów.
 15. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą dokonania zgłoszenia autorskie majątkowe prawa przechodzą na autorkę bloga Moje Dwujęzyczne Dziecko.
 16. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację utworów anonimowo, tj. bez podania nazwiska ich autora.
 17. Uczestnik oświadcza, ze przysługują mu wszelkie prawa majątkowe do zdjęcia lub tekstu oraz że jego udostępnienie nie narusza praw osób trzecich.
 18. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.